సాధారణ

నిరంకుశత్వం యొక్క నిర్వచనం

చేతిలో ఉన్న కాన్సెప్ట్ రాజకీయ రంగంలో పునరావృతమయ్యే ఉపయోగం. ది నిరంకుశుడు అది ఒక సార్వభౌమాధికారి, పాలకుడు, ప్రస్తుత అధికారం, ఏ చట్టాన్ని గౌరవించకుండా, తన అధికారాన్ని పరిపాలించేవాడు. “ నిరంకుశుడికి వ్యతిరేకంగా పట్టణంలో జరిగిన తిరుగుబాటు ముఖ్యమైనది”.

మేము ప్రపంచ రాజకీయ చరిత్రను సమీక్షించినట్లయితే, ఈనాటికీ, కొన్ని దేశాలు ప్రజాస్వామ్య మార్గాల ద్వారా ఎన్నుకోబడినప్పటికీ మరియు ప్రజాస్వామ్య మరియు రిపబ్లికన్ వ్యవస్థకు చెందినవారు నిరంకుశ లక్షణాలను కలిగి ఉన్న అధికారాలను కలిగి ఉన్న నిరంకుశుల కేసులను అనంతంగా కనుగొంటాము. పాపులిజంలో ఈ లక్షణం పాలకుల్లో చాలా గమనించబడింది.

నిరంకుశుడు తన స్వంత అభిప్రాయాలతో ఏకీభవించని ఇతరుల అభిప్రాయాన్ని ఏ విధంగానూ అంగీకరించడు, అతను తనను ఎదుర్కొనే ఏ రకమైన రాజకీయ ఆలోచనను తోసిపుచ్చుతాడు, ఆపై దీనికి ప్రతిస్పందనగా అతను వారి గొంతులను నిశ్శబ్దం చేయడానికి వారిని హింసిస్తాడు మరియు అణచివేస్తాడు.

నిరంకుశుడు తన అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేయడమే కాకుండా తన అధీనంలో ఉన్నవారిని కూడా లొంగదీసుకుంటాడు మరియు అతను చాలా కఠినంగా చేస్తాడు.

ఈ అవ్యక్తమైన మరియు స్పష్టమైన అధికార దుర్వినియోగంలో, అసమాన పరిస్థితులలో శక్తుల సంబంధం ఉంది, అంటే, తన ఇష్టానికి ప్రతిస్పందించని మరియు స్పష్టంగా చేసేవారిని బలవంతం చేయడానికి తన వైపున అన్ని శక్తి మరియు శక్తులను కలిగి ఉన్న నిరంకుశుడు. గణించబడదు, తమను తాము విధించుకోగలిగే సాధనాలు లేదా తగిన షరతులతో, ఉదాహరణకు, అనేక సార్లు వారు నిరంకుశలచే హింసించబడటం మరియు నిర్బంధించబడటం ముగుస్తుంది.

ఈ హింసను అనుభవించిన కొంతమంది ప్రవాసాన్ని ఎంచుకున్నారు.

ఏ ప్రాంతంలోనైనా తన అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేసే వ్యక్తి

ఈ భావన రాజకీయాల్లో ఉపయోగించేందుకు మాత్రమే పరిమితం కాదని మనం స్పష్టం చేయాలి, అయితే ఈ పదాన్ని తరచుగా సాధారణ భాషలో నియమించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఏదైనా ప్రాంతం లేదా సందర్భంలో తన అధికారాన్ని లేదా అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేసే వ్యక్తి, ఉదాహరణకు తన ఉద్యోగులకు వ్యతిరేకంగా యజమాని, తన పిల్లలకు వ్యతిరేకంగా తండ్రి, ఇతర ఎంపికలతో పాటు.

నా బాస్ నిరంకుశుడు, ఈ సంవత్సరం మాకు సెలవులు ఉండవని చెప్పాడు”. "మరియా తండ్రి నిరంకుశుడు, అతను తన పిల్లలలో ఎవరినీ వారి విశ్వవిద్యాలయ వృత్తిని ఎంచుకోనివ్వలేదు, అతను వారిని వారిపై విధించాడు."

నిరంకుశత్వం: అపరిమిత అధికారాన్ని ఉపయోగించడం మరియు నిరంకుశ లక్షణాలతో ఒకే వ్యక్తి చేతిలో ఉండటం

ఇంతలో, నిరంకుశుడు ప్రదర్శించే నిరంకుశ మరియు అపరిమిత అధికారాన్ని ఇలా పిలుస్తారునిరంకుశత్వం.

ఇది ఏకవచన అధికారంతో వర్ణించబడిన ప్రభుత్వ రూపం, అంటే అధికారం మరియు నిర్ణయం తీసుకునే బాధ్యత కలిగిన ఒకే వ్యక్తి, మరియు సాధారణంగా ప్రస్తుత చట్టాన్ని గౌరవించడు లేదా ప్రస్తుతం అతను లేని చట్టాన్ని గౌరవించడు. పదవిని చేపట్టడం.

నిరంకుశత్వం ఏ రకమైన సంస్థాగత నియంత్రణ లేదా ప్రస్తుత చట్టాన్ని గుర్తించదు లేదా అంగీకరించదు, అంటే అధికారాన్ని వినియోగించే వ్యక్తి యొక్క సంకల్పం మరియు నిర్ణయాలు ఎల్లప్పుడూ ఏ చట్టం లేదా నియంత్రణ కంటే ఎక్కువగా ఉంటాయి.

జ్ఞానోదయ నిరంకుశత్వం: జ్ఞానోదయం యొక్క ఆలోచనలచే ప్రభావితమైన పాత యూరోపియన్ పాలనలో రూపొందించబడిన సంపూర్ణ రాచరికం

మీ వైపు, జ్ఞానోదయ నిరంకుశత్వం ఇది పాత ఐరోపా పాలనకు విలక్షణమైన సంపూర్ణ రాచరికాలలో రూపొందించబడిన ప్రభుత్వ రూపం, అయితే ఇది ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. లస్ట్రేషన్ ప్రతిపాదించిన తాత్విక ఆలోచనల ప్రభావం (18వ శతాబ్దం ప్రారంభంలో ప్రారంభమైన యూరోపియన్ సాంస్కృతిక ఉద్యమం ఫ్రెంచ్ విప్లవంలో పరాకాష్టకు చేరుకుంది) మరియు దీని ప్రధాన వాక్యం కారణం ద్వారా ఆ కాలంలో మానవాళి పడిపోయిన చీకటిని అధిగమించాలని ప్రతిపాదించింది.; పురుషుల నిర్ణయాలకు ఇది ఏకైక మార్గదర్శి.

జ్ఞానోదయం ఉద్యమం వచ్చే వరకు సమాజం తనను తాను కనుగొన్న దౌర్జన్యం, మూఢనమ్మకాలు మరియు అజ్ఞానాన్ని కారణం మాత్రమే ఎదుర్కోగలదు. ఈ కారణంగా, చరిత్రలో ఈ క్షణం కూడా నియమించబడింది వెలుగుల శతాబ్దం.

ఈ రకమైన నిరంకుశత్వం అని కూడా పిలుస్తారు దయగల నిరంకుశత్వం, సాదా నిరంకుశత్వం నుండి దానిని స్పష్టంగా వేరు చేయడానికి, ఇది స్పష్టంగా అదే విధంగా ప్రతిపాదించలేదు, లేదా ప్రజల సంతోషాన్ని, దయగల నిరంకుశత్వం చేసింది. ఈ ఉద్యమం యొక్క ప్రసిద్ధ ప్రతినిధులలో కొందరు: మాంటెస్క్యూ, వోల్టైర్, టోమస్ హాబ్స్, చార్లెస్ డి సెకండాట్, ఇతరులలో, వారందరూ ముఖ్యమైన మేధావులు మరియు జ్ఞానోదయం యొక్క సూచనలు.