మతం

డయోసిడెన్సియాస్ యొక్క నిర్వచనం

కొన్ని సంఘటనలు ఆశ్చర్యకరమైనవి మరియు వాటిని అర్థం చేసుకోవడానికి తార్కిక వివరణను కనుగొనడం అంత సులభం కాదు. వాటిని సూచించడానికి, అవి యాదృచ్ఛికాలు లేదా యాదృచ్ఛికాలు అని మేము చెబుతాము. ఎక్కువ కోణాన్ని కలిగి ఉన్న మరియు సహేతుకమైన దానికి మించి ఉండే యాదృచ్చిక సంఘటనలు ఉన్నాయి. ఇది జరిగినప్పుడు, అది మర్యాదకు సంబంధించిన విషయం.

సంఘర్షణలు మరియు పనులు

ఒక వ్యక్తి తన ఇంటి నుండి చాలా దూరంలో ఉన్న మారుమూల ప్రదేశంలో ప్రయాణిస్తూ, అక్కడ అతను పొరుగువారిని కలుసుకుంటే, అది ఆసక్తికరమైన యాదృచ్చికం కావచ్చు. ఈ సందర్భంలో, అసాధారణమైనది ఏదో జరిగింది, కానీ దానికి తార్కిక వివరణ ఉండవచ్చు (ఉదాహరణకు, ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకే స్థానిక ట్రావెల్ ఏజెన్సీకి వెళ్లారు మరియు వారిద్దరికీ ఒకే పర్యటనను అందించారు).

ఒక వ్యక్తి ప్రేమ సమస్య కారణంగా తన జీవితాన్ని ముగించాలనే ఉద్దేశ్యంతో అడవికి వెళ్తాడు. అడవిలో అతను అతను ఇష్టపడే వ్యక్తిని వివరించలేని విధంగా కలుస్తాడు మరియు ఆ క్షణం నుండి అతను తన ప్రారంభ ప్రణాళికను విడిచిపెట్టాడు మరియు పూర్తిగా సంతృప్తికరమైన శృంగార సంబంధాన్ని ప్రారంభిస్తాడు.

ఈ వాస్తవం సాధారణ యాదృచ్చికంగా ప్రదర్శించబడలేదు మరియు దానిని విశ్లేషించేటప్పుడు, కథానాయకులు ఎవరైనా లేదా ఏదో సంఘటనల తీగలను లాగడం వల్ల కథ సుఖాంతం అయ్యేలా అడవిలో కలిసిపోయారని అనుకోవచ్చు.

డయోసిడెన్సియాస్‌ను చిన్న అద్భుతాలుగా పరిగణించవచ్చు

యాదృచ్ఛికాలు మరియు దేవతల మధ్య వ్యత్యాసం స్పష్టంగా ఉంది: మొదటిది సాధ్యమైన వివరణను కలిగి ఉంటుంది మరియు తరువాతి దానిలో ఒక రహస్యమైన మరియు స్పష్టంగా అతీంద్రియ భాగం ఉంది, సంఘటనలు ఒక ప్రణాళిక ద్వారా సమకాలీకరించబడినట్లుగా. ఈ కారణంగా, కొందరు వ్యక్తులు దేవుడి-మర్యాదలు దైవిక ప్రావిడెన్స్, విధి లేదా ఉన్నత శ్రేణి యొక్క ఇతర శక్తికి సంబంధించినవి అని అభిప్రాయపడ్డారు.

మనమందరం మన జీవితంలో కొన్ని యాదృచ్చిక సంఘటనలను గుర్తుంచుకోగలము. అయితే, మనం ఏ దైవత్వాన్ని అనుభవించకపోవటం చాలా సాధ్యమే. సాధారణంగా, మన జీవిత గమనాన్ని నడిపించే ఉన్నతమైన శక్తిని విశ్వసించే వారు, జరిగేదంతా ఒక కారణం వల్లనే జరుగుతుందని భావిస్తారు.

పర్యవసానంగా, ఒకరు యాదృచ్చికం గురించి మాట్లాడకూడదు కానీ కారణాన్ని గురించి మాట్లాడకూడదు

సహజంగానే, ఈ రకమైన వివరణను తిరస్కరించే వ్యక్తులు ఉన్నారు మరియు డయోసిడెన్సియాస్ అని పిలవబడేవి విధితో, దేవుని చేతితో లేదా మరేదైనా ఇతర కారణాలతో సంబంధం లేని యాదృచ్చిక సంఘటనలు తప్ప మరేమీ కాదని భావిస్తారు.

దేవతలు అద్భుతాలకు స్పష్టమైన పోలికను ప్రదర్శిస్తారు. రెండు దృగ్విషయాలు హేతుబద్ధంగా అర్థం చేసుకోవడానికి అనుమతించే వివరణను కలిగి ఉండవు. ఏదేమైనా, రెండు సందర్భాల్లోనూ మానవ మనస్సు వాస్తవాల వాస్తవికతను వివరించగల కారణాన్ని ఆశ్రయిస్తుంది. కొందరు దీనిని భగవంతుడు అని మరియు మరికొందరు విధి అని పిలుస్తారు.

ఫోటో: Fotolia - nuvolanevicata